Mikroskopická soutěž | School competition of microscopy

Mikroskopie se stala jednou z hlavních výzkumných metod v biologii, medicíně a materiálových vědách.

Otevíráme pro Vás soutěž, připravenou ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností, která věnovala ceny, výzkumnou infrastrukturou Czech-BioImaging a časopisu Scientific American.

      


VYPLNIT SOUTĚŽNÍ OTÁZKY <


Termín soutěže

Soutěž začíná zveřejněním na webech pořadatelů 1. srpna 2020 v 12.00 hod. a končí 30. listopadu 2020 v 24.00 hodin.

Soutěžní ceny

K zodpovězení je 10 otázek a cenami jsou pro nejúspěšnější řešitele následující ceny dle umístění:

1. - 10. místo - roční předplatné časopisu Scientific American a kniha "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče"

11. - 20. místo - kniha "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče".

Odpovědi na některé otázky můžete nalézt právě ve speciální příloze.

Podmínky soutěže


Soutěž je vypsána pro studenty všech typů škol kromě škol vysokých a je určena pro jednotlivce.
Soutěží se výhradně vyplněním elektronického formuláře na adrese https://app.greception.com/form/e2e567b1/ .
Vítězové budou vyrozuměni e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedli ve formuláři.

Pravidla při vyhodnocování

Hodnocení bude probíhat podle následujících pravidel:
U otázek může být správně i více než jedna odpověď, u každé z otázek je ale vždy alespoň jedna odpověď správná. Každá správná odpověď je ohodnocena 1 bodem; v případě označení špatné odpovědi je otázka automaticky ohodnocena 0 body.

Pořadí bude stanoveno podle počtu získaných bodů. V případě, že vícero výherců dosáhne shodného počtu bodů, bude vítězi určeni z jejich řad losováním.

Přejeme vám zajímavé soutěžení a těšíme se na vaše odpovědi.

Pavel Hozák, ředitel výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging
Vladislav Krzyžánek, předseda Československé mikroskopické společnosti
Bohumil Bouzek, šéfredaktor Scientific American, české vydání

News


News archive