Webinar „Single and intra-cell bacterial IR spectroscopy“

> OFFICIAL WEBSITE & REGISTRATION <

Thursday, 11th of Mar, 2021, 10am - 11am (London), 11am - 12pm (CET, Berlin)

Speakers:

  • Prof. Roy Goodacre, Dept. of Biochemistry and Systems Biology, University of Liverpool, UK.
  • Dr. Mustafa Kansiz, Director of Product Management and Marketing, Photothermal Spectroscopy Corp.

In this webinar, we will show how submicron simultaneous Optical-Photothermal IR (O-PTIR) spectroscopy and Raman microscopy (IR+Raman) is being used and published in life science applications, from tissues, to cells and even single bacterial cells. Prof Roy Goodacre (Uni Liverpool, UK) will present results from his recent publication on stable isotope labelled bacteria, studied with single cell O-PTIR to reveal insights into bacterial metabolism, not only as a communities, but also interactions between microorganisms. This presents a significant advance as most studies have focused on evaluating communities of cells, due to the poor spatial resolution achieved by classical infrared microspectrometers and, to date, there is no study evaluating the incorporation of labelled compounds by bacteria at single cell levels using infrared spectroscopy. In conjunction with Dr Mustafa Kansiz, Director of Product Management and Marketing at PSC, we are proud to present this cutting-edge webinar. The webinar will be recorded for later on-demand viewing with opportunities to ask questions during and after the webinar.


Webinář se zabývá technikou O-PTIR (optická fototermální infračervená spektroskopie), která umožňuje měření vzorků infračervenou spektroskopií s laterálním rozlišením až 0,5 mikrometru a současně měřit také Ramanova spektra ze stejného bodu. Další informace o technice O-PTIR můžete najít na našich stránkách.

Kromě obecných informací o technice O-.PTIR bude profesor Roy Goodcare (Univerzita Liverpool, UK) prezentovat svou nedávnou publikaci o studiu bakterií označených stabilními isotopy pomocí single cell O-PTIR, která odhaluje nové poznatky o bakteriálním metabolismu nejen v komunitách buněk, ale o jednotlivých buňkách a jejich vzájemných interakcích. Jedná se o významný pokrok, neboť většina současných  studií se zaměřuje na komunity buněk z důvodu nedostatečného laterálního rozlišení dosahovaného klasickými IČ mikrospektrometry. Dosud také nebyla publikována studie hodnotící začlenění označených sloučenin do bakterií na úrovni jednotlivých buněk pomocí infračervené spektroskopie.

News


News archive