Vzdělávání pro top manažery výzkumných infrastruktur

Pavel Hozák se stal čerstvým absolventem MBA programu pro manažery výzkumných infrastruktur na Milánské univerzitě Bicocca jako první z České Republiky. Program pod názvem EMMRI (Executive Masters in Management of Research Infrastructures) byl vyvinut v rámci mezinárodního projektu RItrain, který se soustřeďuje na vzdělávání klíčových osob výzkumných infrastruktur. ÚMG se aktivně podílel na vytvoření vzdělávacího kurikula a vzniku celého projektu podporovaného Evropskou komisí.

Školné pro první běh studia bylo zcela hrazeno Evropskou komisí.

více informací o programu

více o projektu RItrain

video z absolventských dnů programu