Soutěž pro studenty: Scientific American - Zobrazujeme principy života

Mikroskopie se stala jednou z hlavních výzkumných metod v biologii, medicíně a materiálových vědách.

Otevíráme pro Vás soutěž, připravenou ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností, která věnovala ceny, výzkumnou infrastrukturou Czech-BioImaging a časopisu Scientific American.

Soutěž je vypsána pro studenty všech typů škol kromě škol vysokých a je určena pro jednotlivce.

Soutěž byla prodloužena do konce listopadu.


VÍCE INFORMACÍ O SOUTĚŽI


News


News archive