Large research infrastructures: Newsletter 4-5/2020

Newsletter shrnující nejdůležitější události, které se odehrály na poli výzkumných infrastruktur v ČR a v Evropě v období dubna a května 2020. Jako ústřední téma minulých týdnů dominuje okamžitá reakce výzkumných infrastruktur na pandemii SARS-CoV-2 / Covid-19, která potvrzuje, že (velké) výzkumné infrastruktury představují součást kritické infrastruktury evropských států a EU jako celku.

Neméně podstatná je nedávná publikace vize rozvoje politiky výzkumných infrastruktur v Evropě po roce 2020, kterou vypracovalo pod předsednictvím ČR Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) formou „ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen – A New Ambition for Research Infrastructures in the European Research Area“. V neposlední řadě si značnou pozornost zaslouží i další z milníků přípravy ustavení mezinárodního konsorcia Extreme Light Infrastructure ERIC, jehož statutární sídlo bude hostit ČR jako vůbec první sídlo konsorcia evropské výzkumné infrastruktury.

STÁHNOUT NEWSLETTER

News


News archive